Föreningens aktiviteter kan bestå av träffar för att utbyta erfarenheter, prova på aktiviteter eller gemensamma besök på utställningar.

Efter utställningen under Kristi Himmelfärdshelgen har dragning i lotteriet gjorts.  Första priset gick till Rosita Odljung boende i Köpingsvik. Alla övriga vinnare är kontaktade. Tack till alla som besökte oss.

Lilla hallen vid Ölands museum i Himmelsberga

Lilla hallen vid Ölands museum i Himmelsberga

Utställning i Klinta stenlada 2017

Utställning i Klinta stenlada 2017

Logga för utställningen på Ölands museum

Logga för utställningen på Ölands museum sommaren2018

Del av utstälningen

Utställningslokalen, "Lilla hallen" på Ölands museum

Påskutställning på Strand hotell, 2019