Katarina Snögren

I mitt måleri och skapande i lera möter jag mig själv i en annan dimension och jag får möjlighet att se mig själv inifrån mig själv. Det som först framträder är strukturen, den vibrerande ytan som ger målningen dess hela karaktär. Jag experimenterar med power tex, betong, grus och stenar. Ju mer struktur desto större utmaning att få en helhet.

Färgerna är ett spektrum av nyanser där de varma och kalla färgerna skapar det så viktiga ljuset. Formerna är abstrakta, mer eller mindre subtila och ibland mer tydliga. Här är den subjektiva tolkningen avgörande både för mig och betraktaren. 

För mig är mitt måleri en skapande process, en process som är så spännande, utmanande, befriande, krävande, svår men så rolig!

Katarina Snögren, Södra Järnvägsgatan 4N, 352 29 Växjö. Sommaradress i Grönhögen, katarina.snogren6635@gmail.com

© Copyright Konstnärsgillet Mellersta Öland

 Klicka på en bild för att se bilden i större format.