Jag har i hela mitt liv dragits till att teckna och att måla, men först när jag flyttade till Öland år 2000, tog det fart ordentligt ! Det var säkert det öländska ljuset, i kombination med att livet tillät mig att satsa, som gjorde, att jag kom igång. Jag målar mest i akryl. Det passar mig, då jag är lite otålig i mitt målande. Olja och akvarell samt kol och pennteckning är också några av mina uttrycksmedel. Fantastiska lärare har jag haft på de kurser jag gått, såsom Stina Wollter på Nösund i Bohuslän, P-I Lindecrantz och Jörgen Platzer på Ölands Skogsbys sommarkurser.

Det har blivit åtskilliga utställningar i Borgholm, men även i Småland och i Västergötland. Att måla,att sjunka in i arbetet ger mig sinnesro.

Eva Wallenbrink, Ekstigen 37
38735 Borgholm, 073-846 68 37

wallenbrink@gmail.com